Enseri & Leif

Granab

Ett system med golvreglar av förzinkat stål och genomgående av oorganiskt material som justeras upp från betonggolvet till önskad höjd som gör att luften i utrymmet mellan undergolv och övergolv ventileras bort.

Granabs Golvregelsystem har dämpelement för effektiv steg- och luftljudsisolering, är patenterat och typgodkänd när det gäller ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning, och hållfasthet.

Granabs undergolvventilationssystem i kombination med deras typgodkända golvregelsystem eliminerar risken för fuktskador och förhindrar uppkomst av mögel, kemiska emissioner, luktproblem och radon i golvbjälklaget.

Systemet kan höjdjusteras från 30-420 mm

Läs mer på Granab.se

 

 

Naturhistoriska Riksmuseet

HSB - Pianofabriken

Webbplatsen och bildgalleriet är optimerad för Safari(Mac), Firefox och Google Chrome Klicka på länkarna för att ladda hem webbläsarna.